Điểm thưởng dành cho Minh Nguyễn

 1. 10
  Thưởng vào: 22/8/14

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 10
  Thưởng vào: 21/7/14

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 3. 2
  Thưởng vào: 21/7/14

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 4. 5
  Thưởng vào: 21/7/14

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 5. 1
  Thưởng vào: 21/7/14

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.